Besöksadress:

Extended Disc2019-01-02T17:23:45+00:00

Beteende-och kommunikationsprofilering

Analysera dig själv, din familj eller ditt företag/arbetsgrupp inom Extended Disc modellen.

Vi tittar på hur du kommunicerar bättre med andra människor som kanske har en annan kommunikationsprofil än du för att skapa kraft i gruppen och ha högre förståelse för varandra. För företag ingår att bestämma testkriterier, själva testet och coachning kring resultatet i grupp och individuellt.

Extended DISC har styrkan att via personprofilen göra en mer grundläggande analys om grundbeteende och ditt anpassande beteende utifrån t ex arbetssituation.
Den går att modeller utifrån vad som ska analyseras och den visar också vilka arbetsuppgifter som tar mer energi från dig och vilka som inte gör det, har ingenting med om du kan vissa uppgifter bättre än andra.
Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra och hur andras beteende påverkar dig.

DISC Modellen bygger på William Moulton Marstons forskning från år 1928, Marston utvecklade och skapade DISC analysen som kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra människor. Extended DISC som jag testar via kom 1994 och är en vidareutveckling av DISC modellen från 1928 och används över hela världen.